Næste stop: Flensborg!

Mobilitet og trafik

Ankomst, afrejse eller lyntur gennem byen: I Flensborg kan du hurtigt og ukompliceret komme fra A til B. Overregionalt kommer man let ind til Flensborg med bil ad motorvej A7 eller med toget. 

Men vi har især fokus på trafikken inde i selve byen. Et finmasket netværk af offentlige trafikmidler, mange linjebusser og godt udbyggede cykelstier sørger for, at man altid let når sit mål i Flensborg.

Med miljøet i fokus: Mobilitet og klimabeskyttelse

Hos os går klimabeskyttelse og mobilitetskoncepter altid hånd i hånd. For at komme lidt nærmere til vores store mål - at blive CO2-neutrale i år 2050 – har vi i de senere år arbejdet målrettet på at reducere emissionerne fra biler og andre transportmidler massivt. Så derfor kører der mange el-biler rundt i byen, og vores offentlige busselskab har anskaffet to højmoderne hybridbusser med el-motor. 

Der findes flere oplysninger om vores tiltag til klimabeskyttelse her: Klimapakt Flensburg

Billedgalleri