Planmæssigt undervejs

Mobil med bus og tog

Forbindelse til stort set alle bydele, en moderne central busholdeplads og oplysninger om køreplaner i realtid pr. app: De offentlige transportmidler i Flensborg bliver konsekvent udvidet og forbedret. Udover et godt dækkende transportnet er det væsentligt at afstemme ankomst- og afgangstider med hinanden, så omstigning på de relevante trafikknudepunkter kan ske problemfrit, og den videre rejse kan fortsættes uden forsinkelser. 

Ved udarbejdelsen af køreplanerne tages der også hensyn til togforbindelserne til Hamborg, Kiel eller København – et tiltag, som rejsende i regionen og især pendlere er meget glade for.

Her findes flere oplysninger om dette emne: Bus- og togtrafik i Flensborg

Der findes også en oversigt over køreplanerne på hjemmesiden for Mobi-Zentrale: Trafikcentret i Flensborg

Billedgalleri